Manuell Terapi

Manuell terapi är ett samlingsnamn för de olika skolor och system som använder sig av manuella tekniker för undersökning och behandling av funktionsstörningar i rörelseapparaten. Osteopati, Kiropraktik och Naprapati är alla exempel på sådana skolor, medan den bland sjukgymnaster/fysioterapeuter största inriktningen kallas Ortopedisk Manuell Terapi (OMT).

Det är vanligt att förväxla manuell terapi med massage, som för all del också ryms under paraplybegreppet, men som endast fyller ut en liten del av det. Många förknippar annars manuell terapi med ryggbehandling, men det är i regel alltid tal om kompletta system för undersökning och behandling av hela kroppen.

Något annat som ofta förknippas med manuell terapi är HVLA-manipulation (High velocity low amplitude thrust), dvs när terapeuten behandlar en led med en kort stöt mot ytterläget, så att det knäpper och knakar. HVLA-manipulationer är endast en av flera grupper av tekniker som kan användas i behandlingen och det är mycket mytbildning, både kring effekter, mekanismer och inte minst faror och risker. Något som inte händer är att man bryter sönder något eller “flyttar” ett ben eller en kota till rätt plats. HVLA-manipulation är tillsammans med andra typer av ledmobilisering till för att påverka rörelseförmågan i en led, cirkulationen i och runt leden, samt kanske viktigast av allt den sensoriska signaleringen från strukturerna i och runt leden.

Utöver tekniker för direkt ledmobilisering används ofta tekniker för passiv mjukdelsbehandling, aktiv led- eller muskelbehandling – så kallad MET (Muskel Energi Teknik), nervmobiliseringstekniker, eller något som kallas för indirekta tekniker såsom olika former av positional release och i vissa fall även visceral mobilisering.
Gemensamt är att terapeuten använder sina händer för att kontakta och på olika sätt manipulera (mekaniskt påverka) olika vävnader för att påverka deras funktion. Val av teknik beror på en rad olika faktorer såsom vilken vävnad det gäller och hur den uppför sig, vem som är patient, fysiska förutsättningar hos patient och behandlare m.m.