Fysioterapi

Sjukgymnastens/Fysioterapeutens ämne heter fysioterapi och inbegriper ett mycket brett spektrum av metoder och tekniker för undersökning, bedömning och behandling. En sjukgymnast/fysioterapeut kan arbeta med väldigt olika saker och yrkestiteln säger inte så mycket om kompetensprofilen eftersom arbetet är diametralt olika mellan olika sektorer. Sjukgymnaster finns på sjukhus, vårdcentraler, företag, idrottsföreningar m.m. och kan arbeta med allt från multisjuka sängliggande, till friska professionella idrottsmän. Somliga specialiserar sig helt på neurologiska skador och sjukdomar, andra på luftvägsproblem, en del på anpassning av arbetsplatsmiljöer andra på ortopedtekniska hjälpmedel för äldre och så vidare.

De sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar på vårdcentraler och primärvårdsmottagningar är sannolikt de som är mest synliga för den genomsnittliga friska och arbetsföra medborgaren. De sysslar med bedömning och behandling av smärta och funktionsstörningar i rörelseapparaten hos i övrigt friska personer, på samma sätt som jag själv gör.
En del arbetar med manuell terapi, en del med akupunktur eller apparatbehandling (t.ex. TENS eller ultraljud), men i princip alla arbetar i någon utsträckning med rörelseterapi, eller det folk i allmänhet betraktar som “sjukgymnastik” eller “träning”.
Rörelseterapi, till skillnad från idrottsspecifik träning innebär i första hand rörelser eller övningar som behandlingsform mot smärttillstånd och funktionsnedsättningar, alternativt förberedelse inför- eller återhämtning efter operation.