Tennisarmbåge

Tennisarmbåge är inte som benämningen antyder något som endast drabbar tennisspelare utan är ett ganska vanligt problem och kan ses både bland hantverkare och kontorsarbetande. Kärnan i problemet är en överbelastning av fästet för de muskler som böjer handleden bakåt. Detta kan drabba tennisspelare i backhand-slaget och där av diagnosens namn.

Den medicinska benämningen på tillståndet är lateral epincondylit eller epicondylialgia, vilket betyder inflammation respektive smärta vid det yttre benutskott som handledens sträckmuskler fäster på. Huruvida det föreligger en inflammation eller inte är något omtvistat men tydligt är att muskelfästet ger upphov till smärtan och att aktiviteter där man böjer handleden bakåt mot motstånd aggraverar problemet.

En tennisarmbåge läker oftast av sig själv om man kan avlasta den tillräckligt väl, men det kan ta mycket lång tid och vara relativt handikappande under tiden. Processen kan påskyndas avsevärt med olika åtgärder som syfter till att aktivt avlasta eller stärka muskelfästet, eller rentav akutisera problemet om det har övergått i en mer kronisk degenerativ fas.

Det är också vanligt att andra faktorer påverkar tillståndet, såsom ergonomi/arbetsställningar, biomekaniska förutsättningar i handled, axel och nacke eller hämmad cirkulation till armen. I dessa fall bör behandlingen också inriktas på att avhjälpa sådana problem för att i mesta möjliga mån möjliggöra och påskynda en läkningsprocess.