Subacromiellt Impingement (Inklämningssyndrom i axeln)

Impingement eller inklämning av olika anatomiska strukturer kan ske på olika håll i kroppen. Bland lekmän är det dock vanligast att man stöter på begreppet impingement i samband med axelbesvär. I det här området är begreppet daterat och det tillstånd man tidigare kallade impingement har efter bättre studier blivit svårart att associera med just hyptoesen kring själva inklämnningen. Man kan därför stöta på andra benämningar såsom “subacromiellt smärtsyndrom” eller det för tillfället populära “rotatorcuff-relaterad smärta”.

Själva besvärsbilden är dock fortfarande vanligt förekommande och tillståndet kan drabba vem som helst. Man ser det ofta hos hantverkare som arbetar med händerna ovanför huvudet (snickare, målare, elektriker), men också bland kontorsarbetande eller i övrigt stillasittande personer som plötsligt använder axeln intensivt för att vaxa bilen, eller måla om en friggebod. Besvären kan smyga sig på över tid eller uppkomma akut efter någon av ovanstående aktiviteter. Kardinalsymptomet är smärta i axeln när man lyfter armen till 90 grader, men beroende på hur allvarliga besvären är kan det också värka när man inte rör armen och göra ont olika tidigt i rörelsen (att lyfta armen). Det är också vanligt att man kan lyfta armen en upp till ett läge där det gör ont och om man fortsätter lyfta den ändå högre upp försvinner smärtan igen, s.k. painful arc.

Det som man tidigare trodde händer vid “impingement” i axeln är att någon av strukturerna under acromion (det lilla ”skelett -taket” ovanpå axeln) kläms och irriteras. Eftersom huvudet på överarmsbenet inte är jämnt utan ”knöligt” kommer armens olika lägen att klämma åt utrymmet under acromion mer eller mindre med varierande påverkan på symptomen.

Det finns flera olika strukturer i det här trånga utrymmet som kan irriteras vid mekanisk provokation men de viktigaste är senorna till musklerna supraspinatus och biceps brachii, samt slemsäcken bursa subacromialis/ bursa subdeltoidea. Det är också sant att utrymmet kring de här strukturerna minskar (“kläms”) när man lyfter och vrider armen på olika sätt, men det tillhör normal fysiologi och är inte det som orsakar besvär i området. Snarare kan man hypotisera kring att strukturer som redan är irriterade av någon anledning, känns mer i de lägen där utrymmet minskar.

Varför gör det ont då? Man kan i dagsläget inte peka ut en enskild struktur som orskar den här besvärsbilden och inte ens en enskild patofysiologisk process kan hållas ansvarig.  Man kan däremot gruppera symptom under den här rubriken och man vet en del om riskfaktorer och prognostiska faktorer för patientgruppen. Det finns också behandlingsmetoder som tenderar att hjälpa, trots att man inte kan säga säkert varför(!)