Huvudvärk

Huvudvärk är ett oerhört vanligt problem och kan påverka både arbetsförmåga och livskvalité hos den drabbade. Det finns flera olika sorters huvudvärk och bland de vanliga formerna som dom flesta menar när de säger huvudvärk kan vi hitta fyra huvudsakliga grupper: migrän, spänningshuvudvärk, cervikogen huvudvärk och myofasciell smärta i huvudet. Utöver dessa finns en mängd olika sjukdomstillstånd som kan inbergripa huvduvärk som bisymptom, samt en grupp mindre vanliga
former av primär huvudvärk där bland annat hortons huvudvärk ingår. Ingen av dessa är dock vad folk i allmänhet menar när de pratar om huvudvärk.

Migrän
Denna form av huvudvärk har fått en egen artikel på den här sidan då det är frågan om en sjukdom med betydligt mer komplicerade mekanismer än de övriga två.

Spänningshuvudvärk
Spänningshuvudvärk, eller huvudvärk av spänningstyp (HST) som den egentligen heter, är den absolut vanligaste formen av huvudvärk, men i någon mening också den svåraste att förklara. Trots att det finns mycket kunskap om huvudvärkens karaktär och förekomst liksom olika risk- och påverkansfaktorer, så är verkningsmekanismerna fortfarande oklara. Som namnet antyder har man teoretiserat kring att spänd muskulatur kring huvud och ansikte genererar värken, men det räcker desvärre inte som förklaring och i många fall uppträder huvudvärken utan någon associerad muskelspänning eller ömhet. Det verkar som att förändringar i kroppens förmåga att signalera och bearbeta information om smärta spelar en större roll för HST än eventuella muskelspänningar.
Typisk HST är dubbelsidig och förhållandevis lindrig (jämfört med annan huvudärk) och pressande eller tryckande i sin karaktär. Huvudvärken är inte farlig men kan ändå påverka livskvalitén i stor utsträckning då den ofta är frekvent förekommande och kan pågå under allt från en halvtimme till flera dygn i sträck. Det finnas flera olika bakomliggande orsaker till varför spänningshuvudvärken uppträder men den är ofta stressrelaterad. Därför är stresshantering och avspänningstekniker ofta lämpliga delar av en behandlingsplan liksom åtgärder för att förbättra sömnen.

Cervikogen huvudvärk
Cervikogen huvudvärk är huvudvärk som kommer från nacken. Det finns ett par olika anatomiska strukturer som kan göra ont i nacken och när de refererar smärta till huvudet kallas det cervikogen huvudvärk. Det betyder att smärtan upplevs som huvudvärk trots att den nociceptiva (”smärtsamma”) retningen kommer från nacken och inte själva huvudet.
Typiskt för cervikogen huvudvärk är att den är ensidig och ofta strålar ut mot tinningen och/eller ögat, samt ibland ner mot skuldran. Det går oftast att påverka/provocera huvudvärken genom huvudrörelser (vrida och sidoböja nacken) eller genom att trycka på strukturer i nacken. Cervikogen huvudvärk kan ibland avhjälpas någorlunda enkelt – om det finns ledrestriktioner i nacken som ger upphov till huvudvärken kan dessa behandlas manuellt. Om det däremot är frågan omregelrätta skador på nackens strukturer eller degenerativa förändringar kan det vara svårare att behandla.

Myofasciellt smärtsyndrom
Något som inte brukar benämnas i huvudvärkssammanhang annars, men som är en vanlig anledning till att folk söker hjälp med just huvudvärk som symptom är så kallad myofasciell smärta. Detta är en typ av muskelsmärta som kan urspringa från precis alla muskler och ge symptom i princip varsomhelst i kroppen, men som när den kommer från muskler kring nacken, halsen och ansiktet kan ge huvudvärk.
Precis somvid cervikogen huvudvärk är det vanligt att huvudvärken är ensidig och att den strålar fram mot tinningen eller ögat, men den kan t.ex. också sitta som en fläck i nacken eller pannan. Bland de vanligaste orsakerna till denna typ av huvudvärk är bristande skrivbordsergonomi och stress. Det som händer är att det till följd av överbelastning bildas spända band, eller strängar i muskeln och dessa kan referera smärta till andra områden – ibland långt ifrån den plats där problemet sitter.

Alla de ovanstående formerna av huvudvärk kan gå att påverka med manuell behandling, lite beroende på vilka faktorer som är inblandade i just det fallet. Vanligast är dock att man oavsett huvudvärkstyp har en multifaktoriell bild där man kanske behöver arbeta med flera olika komponenter samtidigt för att få bäst resultat. Då kan man exempelvis kombinera fysikalisk behandling med anpassning av arbetsplats (ergonomi), livsstils- eller beteendeförändringar (stresshantering), träning och avslappning.