Frågor & Svar

Den här sektionen är till för att svara på några vanliga frågor som många har kring de här ämnena. Om du inte hittar vad du söker i listan eller på sidan i övrigt är du välkommen att skicka din fråga per e-post, så ska jag svara så fort och så bra jag kan. Vi börjar med den kanske vanligaste frågan av alla…

.

Vad är det för skillnad mellan Osteopat, Kiropraktor och Naprapat? …och vem ska jag besöka?
– Det är inte märkligare än att vi här talar om olika skolor inom manuell medicin och terapi. Det innebär att terapeuterna inom samtliga av ovanstående discipliner använder sina händer för att undersöka och behandla funktionsstörningar i röreselapparaten. Rent tekniskt är det mer likheter än skillnader mellan de oilka systemen och många behandlingsmetoder och tekniker är gränsöverskridande. Skillnaderna ligger framförallt i olika synsätt och idéer kring vad det är man gör och varför. I själva verket skiljer det nog ofta minst lika mycket mellan olika terapeuter inom samma yrkeskår, som mellan professionerna i stort. I valet mellan de tre är mitt råd att bry sig mindre om vilken titel som står på dörren och mer om vilken person som sitter innanför.

.

Men vad skiljer då sjukgymnasten från de övriga… och varför välja honom/henne istället?
– Sjukgymnasten skiljer sig från de övriga i att ämnet fysioterapi inte är det samma som manuell terapi. Däremot är det många sjukgymnaster som sysslar med manuell terapi och då är skillnaderna mindre. Det finns flera olika skolor inom manuell terapi som utövas av sjukgymnaster och den som har en gedigen utbildning inom detta efter sin sjukgymnastexamen kan jämföra sig med ovanstående yrkesgrupper även på området manuell medicin. En sjukgymnast som inte tillämpar manuell terapi har istället andra verktyg för att hjäpa dig och då kommer besöket att skilja sig nämnvärt. När du behöver en manuell terapeut och när du istället behöver en sjukgymnast med andra kompetensområden är en alltför stor fråga för detta forum, men i de flesta fall finns ett överlapp och val av terapimetod är mindre viktig än terapeutens kompetens.

.

Varför Fysiosteo istället för primärvården?
– Varför man söker sig till den privata sektorn är olika för var och en. Den mest uppenbara fördelen här är att få träffa en kombinerad Osteopat och Sjukgymnast, utan att betala mer än för ett genomsnittlig besök hos Osteopat. Annat som skiljer sig är att jag har korta eller obefintliga väntetider. För att få komma till en sjukgymnast i primärvården är det inte ovanligt med tre veckors väntetid medan man oftast kan komma till mig samma vecka eller ibland redan samma dag. Under ditt besök finns det heller ingen annan patient som ska tittas till eller instrueras i angränsande rum eller träningslokal, såsom ofta är fallet inom det pressade offentliga systemet. Det är också vanligt att man vill veta vem man kommer till och inte behöva bli tilldelad en terapeut på måfå. Flertalet som kommer till mig har fått en rekommendation av någon i bekantskapskretsen.

.

Är jag försäkrad när jag besöker Fysiosteo?
– Självklart. Detta, liksom journalföringsplikt är lagbundet, oavsett om verksamheten är privat eller ej.

.

Men behöver jag inte remiss för att besöka sjukgymnasten?
– Nej, det är många år sedan det blev remissfritt till sjukgymnaster. Numera är remissen endast ett verktyg för kommunnikation mellan yrkesgrupperna.

.

Hur många behandlingar behöver jag för att bli bra?
– Detta varierar naturligtvis från fall till fall, beroende på vilka besvär man söker för, vad man har för naturliga förutsättningar, hur väl man efterföljer rekommendationer o.s.v. Ibland behöver man bara ett besök för att få råd och tips, ibland räcker det med en behandling för att lösa något som uppkommit hastigt och ibland behövs en behandlingsserie på flera gånger, vanligen i spannet 3-6 besök. Alla har naturligtvis inte besvär som överhuvudtaget blir bra, och ibland arbetar jag med patienter över längre perioder på flera månader. Det typiska då är att vi har relativt glesa avstämningar medan personen själv arbetar med olika åtgärder som jag handleder. Det kan förståss också vara så att jag inte kan påverka det du söker för och då hjälper jag dig istället vidare till lämplig instans för just dina besvär.

.

Är inte Osteopati kvacksalveri? Och hur går det ihop med Fysioterapi?
– För tillfället är inte Osteopater legitimerade av socialstyrelsen, vilket däremot sjukgymnaster/fysioterapeuter är. Det drivs en politisk process för att utreda om det kan komma att bli aktuellt att med legitimation även för osteopater, något som redan har hänt i Danmark, Finland och på Island. Har man legitimation av socialstyrelsen är man ålagd att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet vilket är den brännande distinktionen som gör att allmänheten uppfattar somliga yrkesgrupper som “vetenskapliga” och andra som “alternativa”. Ordet “kvacksalvare” kommer från en äldre version av den lagtext som reglerar yrkesgrupper som arbetar på hälso- och sjukvårdens område utan legitimation från socialstyrelsen. Oavsett utgångsläget för yrkestiteln Osteopat så är själva arbetsredskapet manuell terapi samma för flertalet legitimerade yrkesgrupper inklusive fysioterapeuter, kiropraktorer, naprapater och vissa läkare. Själva metoden är alltså fullt möjlig att tillämpa med ett vetenskapligt förhållningssätt. Det är också värt att nämna att jag som driver fysiosteo spenderar mycket tid med att hålla mig uppdaterad på forskningsläget och att driva frågan om en evidensbaserad praktik för osteopater i Sverige.      
Något som tyvärr komplicerar vårt fält är att det finns många grupperingar bland flera av de större skolorna inom manuell terapi (även de som är legitimerade yrken i Sverige) som uttryckligen motsätter sig modern vetenskap och dess landvinningar. Istället för att diskutera frågan om ämnet i stort är vetenskapligt förankrat, så är det alltså mer lämpligt att ta reda på om varje given utövare förhåller sig till det vetenskapliga kunskapsläget eller ej. 


Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar till david@fysiosteo.com