Besöket / Behandlingen

För dig som kommer för första gången börjar vi alltid med ett samtal, där du får berätta vad du söker för och då jag ställer frågor om dina besvär. Vi kommer då att avhandla allt som kan påverka din situation, inklusive tidigare besvär, andra skador eller sjukdomar, eventuella läkemedel, arbetsställningar, fritids- aktiviteter etc. Allting som påverkar dig kan också komma att påverka det du söker för och hur vi kan behandla det på bästa sätt.

Efter detta gör vi en undersökning där jag bl.a. tittar på kroppen och ber dig göra olika rörelser. Vi kommer eventuellt göra diverse ortopediska och neurologiska “tester” beroende på vad du söker för och jag kommer att palpera (känna med händerna) området som besvärar dig.

Efter detta går vi in på själva behandlingen vilken kan bestå av oika åtgärder, men som ofta innefattar manuell behandling (ledmanipulation, mjukdelsbehandling, nervmobilisering etc) och/eller råd och instruktioner i självbehandling (hemövningar, träningsråd, regim), information om tillståndet, lämpliga/olämpliga aktiviteter och underlättande/aggraverande faktorer etc.

Vad som är rätt behandling kommer att variera med vad du söker för och vad du har för förutsättningar för olika typer av behandling.