Fysiosteo – David Josefsson

UTBILDNING

Under fliken kunskapsfält finns information om Fysiosteos kompetensområden. Nedan finns en genomgång av vilka utbildnings-
möjligheter som finns inom dessa områden.

Legitimerad Sjukgymnast/Fysioteraeut – En grundutbildning på universitetsnivå som i Sverige för tillfället är tre år på heltid. I utbildningen
ingår både teoretiska och praktiska moment, såväl som handledd praktik inom flera av professionens olika fält. Efter genomförd utbildning
utfärdar socialstyrelsen en legitimation och utan denna får man inte kalla sig sjukgymnast/fysioterapeut eller arbeta som sådan.

Osteopat – är ännu så länge en oskyddad titel i Sverige. Det vanligaste suffixet är D.O. (diplomerad) vilket är en titel som erhålls
på båda de organiserade osteopatutbildningar som finns i Sverige. Dock kan man på Skandinaviska Osteopathögskolan studera
Osteopati på universitetsnivå och efter slutförd utbildning erhålla en kandidatexamen i ämnet, såväl som titeln Osteopat D.O.
Detta är en fyraårig utbildning på heltid som är validerad av University of Wales.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) – Är ett system inom vilket man kan erhålla utbilding på flera olika nivåer och genom olika
instanser, dock krävs alltid legitimation som sjukgymnast (eller läkare) för att söka till dessa kurser eller utbildningar. Det finns mindre
kurser, samt en mastersutbildning på universitetet i ämnet, men i huvudsak rör det sig ännu så länge om privata utbildningar organiserade
av OMT-organisationen. Bortsett från diverse mindre kurser och delkurser så består dessa utbildningar av tre större moduler eller
“steg”. För den som vill avlägga full OMT-examen krävs genomförd utbildning i samtliga tre steg, vilket normalt innebär flera års
studier på deltid i kombination med kliniskt arbete och praktik.