Fysiosteo – David Josefsson

Osteopati

Osteopati som består av de grekiska orden för ben (osteo) och lidande (pathos), grundades i slutet på 1800-talet av en amerikansk läkare vid namn Andrew Taylor Still. Still förlorade flera barn i hjärnhinneinflammation och i sin frustration över den dåvarande medicinska vetenskapens brister grundade han det system som kom att kallas Osteopati.

Osteopati idag är en skola inom manuell medicin vars fokus är att betrakta kroppen som en helhet och att sträva efter harmoni mellan kroppens olika system. Osteopatin är grundad på uppfattningen att kroppen besitter en egen självläkande förmåga och att behandling bör syfta till att understödja denna process.
Man använder sig av samma eller liknande manuella tekniker som inom andra system, medan den filosofiska grunden och synsättet kan skilja sig något.

Under rubriken “Manuell Terapi” kan du läsa mer om vad manuell behandling – och därmed Osteopati mer konkret är, medan en förståelse för skillnaden mellan olika manuella skolor mer är en fråga om traditioner och synsätt än om teknik.