Fysiosteo – David Josefsson

Manuell Terapi

Manuell terapi är ett samlingsnamn för de olika skolor och system som använder sig av manuella tekniker för undersökning och behandling av funktionsstörningar i rörelseapparaten. Osteopati, Kiropraktik och Naprapati är alla exempel på sådana skolor, medan den bland sjukgymnaster största inriktningen kallas Ortopedisk Manuell Terapi (OMT).

De flesta förknippar manuell terapi med ryggbehandling, men det är i regel alltid tal om kompletta system för undersökning och behandling av hela kroppen. Något annat som ofta förknippas med manuell terapi är HVLA-manipulation (High velocity low amplitude thrust), dvs när terapeuten behandlar en led så att det knäpper och knakar, något som gett upphov till uttrycket “kotknackare”.
HVLA-manipulationer är endast en av flera grupper av tekniker, av vilka bland annat artikulerings-, MET (Muskel Energi Teknik)- , nervmobiliserings- och soft tissue-tekniker kan nämnas som exempel. Val av teknik beror på dysfunktionens karaktär, vem som är patient, fysiska förutsättningar hos patient och behandlare m.m.

I min undersökning och behandling tillämpar jag tekniker och tankesätt från flera olika system och då framförallt Osteopati och OMT.