Fysiosteo – David Josefsson

KUNSKAPSFÄLT

Fysiosteo är en sammansättning av orden fysio och osteo vilket anspelar på yrkestiteln fysioterapeut (sjukgymnast), respektive osteopat och är tänkt att ge en vägledning om vilka metoder som används på kliniken. De tre områden som tillsammans utgör kärnan av Fysiosteos kompetens och arbetsmetoder är fysioterapi (sjukgymnatik, rehab, träning), manuell terapi (OMT och Osteopati) och FMS/SFMA (rörelseanalys och korrektiva strategier). Jag som driver fysiosteo är Legitimerad Sjukgymnast och Osteopat och har vidareutbildning i Ortopedisk Manuell Terapi, FMS och SFMA. Du kan läsa mer om vart och ett av dessa områden under respektive rubrik.

 

FYSIOTERAPI

 

OSTEOPATI

 

MANUELL TERAPI

 

FMS / SFMA