Fysiosteo – David Josefsson

KUNSKAPSFÄLT

Fysiosteo är en sammansättning av orden fysio och osteo vilket anspelar på yrkestiteln fysioterapeut (sjukgymnast), respektive osteopat och är tänkt att ge en vägledning om vilka metoder som används på kliniken. Jag som driver fysiosteo är Legitimerad Sjukgymnast och Osteopat och har vidareutbildning i Ortopedisk Manuell Terapi. Du kan läsa mer om vart och ett av dessa områden under respektive rubrik.

 

FYSIOTERAPI

 

OSTEOPATI

 

MANUELL TERAPI