Fysiosteo – David Josefsson

Fysioterapi

Sjukgymnastens ämne heter fysioterapi och inbegriper ett mycket brett spektrum av metoder och tekniker för undersökning, bedömning och behandling. En sjukgymnast kan arbeta med så olika saker och inom så vitt skilda sektorer som ortopedi, neurologi, reumatologi, andning- och cirkulation och allt däremellan. Sjukgymnaster finns på sjukhus, vårdcentraler, företag, idrottsföreningar, mm, mm.

Om du träffar en sjukgymnast på vårdcentral eller primärvårdsmottagning kan du få hjälp med allt från rehabilitering efter operation, ergonomisk rådgivning eller manuell behandling, till träning, akupunktur eller apparatbehandling (t.ex. TENS eller ultraljud). Sjukgymnasten har många strängar på sin lyra, vilket ofta upplevs som den stora styrkan hos denna yrkesgrupp.

Mina starkaste områden som sjukgymnast är manuell terapi och rörelseterapi (träning). Om manuell terapi kan du läsa under rubrikerna med samma namn. Rörelseterapi i det här sammanhanget innebär i första hand rörelser eller övningar som behandlingsform mot smärttillstånd och funktionsnedsättningar, medan begreppet “träning” inbegriper allt från föreberedelser inför, eller rehabilitering efter operation till förebyggande träning, träning efter skada, idrottsspecifik träning och träning för speciellt krävande yrkes- eller fritidsaktiviteter.

Träning för en sjukgymnast kan vara något helt annat än vad de flesta associerar till detta begrepp. Inom den här proffessionen vet man om att det inte bara är muskelstyrka och hjärtkapacitet som kan tränas, utan att man kan använda kroppens anpassningsförmåga till att träna mer subtila funktioner som balans, koordination, neurologisk återkoppling, flexibilitet etc vilket kan vara en genväg ut ur ett smärttillstånd eller en skada på ett sätt som få förknippar med just ordet “träning”.