Fysiosteo – David Josefsson

Inte ont!

Ambitionen med den här texten – precis som med ”Varför ont?”, här bredvid – är att lära Dig mer om Din kropp och hur Du kan slippa fysiska besvär.
I ”Varför ont?” fokuseras lite mer på orsakssamband vid skada och värk, medan vi här under ”Inte ont” ska titta mer på vad och hur man kan påverka
sådana besvär.  Men först – om du lider av cancer, kärlkramp eller systemsjukdom så är första instans din läkare. Hela den här webbplatsen vänder sig
(i första hand) till dig som har ont, utan närvaro av patologi (sjukdom).

Men!
Om du tillhör en av alla dem som har ont/värk/smärta i huvud/axlar/nacke/ rygg/knän/höfter/fötter etc när du sitter/ligger/står/går/springer eller
idrottar och det alltså inte kan tillskrivas din uttalade reumatism eller tumörsjukdom så finns all hjälp att få här!

Vänta lite nu… gör det ont måste väl något vara sjukt?
– Svaret på den frågan är: Njae!
I fackspråkets definitioner skiljer man på det som ”bara inte fungerar” (dysfunktion) och det som i medicinsk bemärkelse är sjukt (patologi). Dysfunktion
kan leda till patologi och vice versa, men är att betraktas som två separata företeelser. Genom att ta hand om det vi kallar dysfunktion kan du bli befriad
från värk och smärtproblem och förebygga framtida skador och besvär.

Vad är dysfunktion?
När vi nu pratar om dysfunktion så handlar det i regel om brister hos någon av följande egenskaper i din kropp:

– Rörlighet
– Stabilitet
– Symmetri
– Koordination

En negativ påverkan på någon av dessa egenskaper är upprinnelsen till kopiösa mängder besvär hos den moderna människan, oavsett varför
dysfunktionen uppkommit (skyddsreaktioner, småskador, ergonomi etc). Mekanismerna bakom detta förklaras närmare i texten ”varför ont?” här
bredvid.

Betyder vad? Och hur påverka?
– Med rörlighet menas oftast inskränkningar i leder, eller strama/hypertona muskler. Åtgärd innebär behandling av leder och muskler manuellt eller
genom rörelseökande övningar.
– Stabilitet syftar här till funktionen i stabiliserande muskulatur och brister här kräver specifik ”återträning” av rekryteringsmönster.
– Symmetri handlar i det här fallet om balans mellan höger och vänster kroppshalva, fram och baksida etc. och kan påverkas av både rörelseökande
behandling, träning, och addressering av vanemönster.
– Koordination handlar här om förmågan att balansera olika musklers bidrag till utförandet av rörelse så att ett effektivt rörelsemönster kan produceras.
Brister här är en kraftigt förbisedd faktor som ofta ligger bakom fysiska besvär och som också lätt misstas för dålig flexibilitet/styrka etc. varför
behandlingsresultat ofta uteblir.

Varför mindre ont?
Samtliga faktorer påverkar hur du kommer att röra dig och hur du kommer att postitionera din kropp i vilo/arbetsställningar. En icke-optimal lösning av
endera belastar kompenserande vävnad tills den gör ont eller rent av går sönder (det gäller oavsett om du arbetar framför dator eller som proffesionell
idrottsman!) Återställande av funktion plockar bort ”roten till det onda” och tillåter naturlig läkning att ta plats. Vid behandling brukar man också försöka
snabba på detta ytterligare genom att stimulera de självläkande systemen efter återställande av funktion, genom t.ex. cirkulationsökande åtgärder och
akutisering av stagnerade processer.

Hur ser det ut rent praktiskt?
Vid ett besök hos Fysiosteo använder vi oss av speciella testmetoder för att hitta just dina brister i ovanstående funktioner. Bland annat tittar vi på hur
du fördelar din vikt genom kroppen i stående och på hur du utför enkla grundläggande rörelser. Vi samlar information om var det finns restriktioner i
rörlighet och var du måste kompensera med ”fel” muskler för att klara uppgiften. Sedan behandlar vi de leder och muskler som har det behovet med
hjälp av manuella tekniker och låter dig ”lära om” de mönster som inte fungerar korrekt genom specifika rörelseövningar. Det kan också hända att du får
förmaningar att ändra på sådant som ergonomiska förutsättningar på arbetet eller utförande och teknik vid träning/motionsidrott. Allt som påverkar din
situation tas i beaktande.