Fysiosteo – David Josefsson

Subacromiellt Impingement (Inklämningssyndrom i axeln)

Impingement eller inklämning av olika anatomiska strukturer kan ske på olika håll i kroppen.
Bland lekmän är det dock vanligast att man stöter på begreppet impingement i samband med
axelbesvär. Ett mycket vanligt förekommande tillstånd som kan drabba vem som helst. Man
ser det ofta hos hantverkare som arbetar med händerna ovanför huvudet (snickare, målare,
elektriker), men också bland kontorsarbetande eller i övrigt stillasittande personer som
plötsligt använder axeln intensivt för att vaxa bilen, eller måla om en friggebod. Besvären kan
smyga sig på över tid eller uppkomma akut efter någon av ovanstående aktiviteter.
Kardinalsymptomet är smärta i axeln när man lyfter armen till 90 grader, men beroende på
hur allvarliga besvären är kan det också värka när man inte rör armen och göra ont olika tidigt
i rörelsen (att lyfta armen). Det är också vanligt att man kan lyfta armen en upp till ett läge där
det gör ont och om man fortsätter lyfta den ändå högre upp försvinner smärtan igen, s.k.
painful arc
.

Det som händer vid impingement i axeln eller subacromiellt (“under acromion”) är att någon av
strukturerna under acromion (det lilla ”skelett -taket” ovanpå axeln) kläms och irriteras.
Eftersom huvudet på överarmsbenet inte är jämnt utan ”knöligt” kommer armens olika lägen att
klämma åt utrymmet under acromion mer eller mindre med varierande påverkan på symptomen.

Det finns flera olika strukturer i det här redan från början trånga utrymmet som kan klämmas åt
men de viktigaste är senorna till musklerna supraspinatus och biceps brachii, samt slemsäcken
bursa subacromialis/ bursa subdeltoidea.

Den huvudsakliga anledningen till inklämningen är svaghet eller bristande motorisk kontroll över
musklerna som ska fixera ledhuvudet (toppen på överarmsbenet) i ledpannan vilket påverkar den
känsliga mekaniken vid rörelser i axelleden. Muskelgruppen som har denna uppgift kallas för
rotatorcuffen
och består tillsammans med tidigare nämnda supraspinatus också av musklerna
infraspinatus, subscapularis och teres minor.

Olika åtgärder kommer att kunna vara aktuella beroende på vilken struktur som åsamkar besvären
och varför, men det är nästan alltid av värde att starta upp någon form av träning av rotatorcuffens
muskler och stabiliseringsträning för hela skuldergördeln. Man bör också se över och behandla
eventuella triggerpunkter i musklerna kring axel och skuldra, liksom ledrestriktioner i nacke och
bröstrygg, alla vilka har inflytande över och kan störa mekaniken i axelleden.

Om slemsäcken kläms kan den bli inflammerad och leda till akut smärta, vilken man ibland behandlar
med cortisoninjektion. Även senorna i axeln kan behandlas på detta vis, men det är mer omstritt om
detta är effektivt då cortison är ett antiinflammatoriskt läkemedel och man inte längre tror dessa senor
blir inflammerade vid impingement. Dessutom blir all stödjevävnad (senor är gjord av stödjevävnad
eller bindväv) svagare av cortinsonbehandling vilket gör att den lättare går sönder.