Fysiosteo – David Josefsson

Hälsporre (Plantafasciit)

Hälsporre är en i folkmun vanlig benämning på ett tillstånd som heter plantarfasciit.
Själva ”sporren” (en benpålagring i form av en pigg framtill på hälbenet) är ett
röntgenfynd som ibland anses uppträda efter en långt gången plantarfasciit, men kan
också ses hos en del individer helt utan symptom.

Plantarfasciit kännetecknas av smärta i hälen eller ibland mer diffust under fotsulan.
Oftast känns det mest på morgonen eller i samband med belastning, såsom gång på hårt
underlag eller utan skor. Namnet antyder att det rör sig om en inflammation i
plantarfascian – ett bindvävsstråk under fotsulan. Liksom med flera liknande diagnoser
är det nu inte helt klart om det faktiskt är frågan om en inflammation, men symptomen
och de inblandade anatomiska strukturerna förblir desamma.

Plantarfasciit är resultatet av en överbelastning av det här ”seglet” av bindväv som
fäster framtill på hälbenet och spänner som en solfjäder fram över fotsulan. Vanligt
är att det uppkommer efter att man gått eller sprungit på hårt underlag eller i dåliga
skor, eller att man som ovan börjat löpträna intensivt på kort tid etc. Det är också
relativt vanligt att gravida råkar ut för det här, dels på grund av hastig viktuppgång,
men sannolikt finns också en hormonell komponent.

Plantarfasciit kan vara ett mycket långdraget problem som är svårt att bli av med
eftersom man går på fötterna varje dag. Om man kan avlasta foten tillräckligt effektivt är
det dock ett ganska enkelt avhjälpt problem i de flesta fall. Behandling syftar ofta på att
avlasta fotsulan genom exempelvis tejpning, skoinlägg, töjningsövningar och regim.