Frågor & Svar

Den här sektionen är till för att svara på några vanliga frågor som många har kring de här ämnena. Om du inte hittar vad du söker i listan eller på sidan i övrigt är du välkommen att skicka din fråga per e-post, så ska jag svara så fort och så bra jag kan. Vi börjar med den kanske vanligaste frågan av alla…

Vad är det för skillnad mellan Osteopat, Kiropraktor och Naprapat? …och vem ska jag besöka?
– Det är inte märkligare än att vi här talar om olika skolor inom manuell medicin och terapi. Det innebär att terapeuterna inom samtliga av ovanstående discipliner använder sina händer för att undersöka och behandla funktionsstörningar i röreselapparaten. Rent tekniskt är det mer likheter än skillnader mellan de oilka systemen och många behandlingsmetoder och tekniker är gränsöverskridande. Skillnaderna ligger framförallt i olika synsätt och idéer kring vad det är man gör och varför. I själva verket skiljer det nog ofta minst lika mycket mellan olika terapeuter inom samma yrkeskår, som mellan professionerna i stort. I valet mellan de tre är mitt råd att bry sig mindre om vilken titel som står på dörren och mer om vilken person som sitter innanför.

Men vad skiljer då sjukgymnasten från de övriga… och varför välja honom/henne istället?
– Sjukgymnasten skiljer sig från de övriga i att ämnet fysioterapi inte är det samma som manuell terapi. Däremot är det många sjukgymnaster som sysslar med manuell terapi och då är skillnaderna mindre. Det finns flera olika skolor inom manuell terapi som utövas av sjukgymnaster och den som har en gedigen utbildning inom detta efter sin sjukgymnastexamen kan jämföra sig med ovanstående yrkesgrupper även på området manuell medicin. En sjukgymnast som inte tillämpar manuell terapi har istället andra verktyg för att hjäpa dig och då kommer besöket att skilja sig nämnvärt. När du behöver en manuell terapeut och när du istället behöver en sjukgymnast med andra kompetensområden är en alltför stor fråga för detta forum, men i de flesta fall finns ett överlapp och val av terapimetod är mindre viktig än terapeutens kompetens.

Varför Fysiosteo istället för primärvården?
Varför man söker sig till den privata sektorn är olika för var och en. Det Fysiosteo kan erbjuda är:
– Korta eller obefintliga väntetider – för att få komma till en sjukgymnast i primärvården är det inte ovanligt med tre veckors väntetid medan du hos Fysiosteo oftast kan komma samma vecka eller ibland redan samma dag.
– Sjukgymnastens odelade uppmärksamhet – under ditt besök finns det ingen annan patient som ska tittas till eller instrueras i angränsande rum eller träningslokal, såsom ofta är fallet när det pressade offentliga systemet ska ta hand om alla.
– Man vet vad man får – den som fått goda erfarenheter av en terapeut vill i regel inte behöva byta pga vem som för tillfället
är tillgänglig på mottagningen.
– Till sist den mest uppenbara fördelen av att få träffa en kombinerad Osteopat och Sjukgymnast, utan att betala mer än för ett genomsnittlig besök hos Osteopat.

Är jag försäkrad när jag besöker Fysiosteo?
– Självklart. Detta, liksom journalföringsplikt är lagbundet, oavsett om verksamheten är privat eller ej.

Men behöver jag inte remiss för att besöka sjukgymnasten?
– Nej, det är många år sedan det blev remissfritt till sjukgymnaster. Numera är remissen endast ett verktyg för kommunnikation mellan yrkesgrupperna.

Hur många behandlingar behöver jag för att bli bra?
Detta varierar naturligtvis från fall till fall, beroende på vilka besvär man söker för, vad man har för naturliga förutsättningar, hur väl man efterföljer rekommendationer o.s.v. Ibland behöver man bara ett besök för att få råd och tips, ibland räcker det
med en behandling för att lösa något hastigt uppkommet och ibland behövs en behandlingsserie på flera gånger, vanligen i spannet 3-6 besök. Det kan förståss också vara så att jag inte kan påverka det du söker för och då hjälper jag dig istället vidare till lämplig instans för just dina besvär.


Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar till david@fysiosteo.com