Besöket / Behandlingen

För dig som kommer första gången börjar vi alltid med ett samtal, där du får berätta vad du söker för och då jag ställer frågor om dina besvär. Vi kommer då att avhandla allt som kan påverka din situation, inklusive tidigare besvär, andra skador eller sjukdomar, eventuella läkemedel, arbetsställningar, fritids- aktiviteter etc. Allting som påverkar dig kan också komma att påverka det du söker för och hur vi kan behandla det på bästa sätt.

Efter detta gör vi en undersökning där jag bl.a. tittar på hållning och rörelser och där vi sedan kan komma att göra diverse tester (ortopediska, neurologiska, etc.) beroende på vad du söker för.

Efter detta går vi in på själva behandlingen vilken kan bestå av oika åtgärder, men ofta innefattar manuell behandling (ledmanipulation, mjukdelsbehandling, nervmobilisering etc – se mer under rubriken “manuell terapi”) och/eller råd och instruktioner i självbehandling (hemövningar, träningsråd, regim), information om tillståndet, lämpliga/olämpliga aktiviteter och underlättande/aggraverande faktorer etc.

Vad som är rätt behandling kommer att variera med vad du söker för och vad du har för förutsättningar för olika typer av behandling.