Fysiosteo – David Josefsson

Koncept

Min önskan med företaget och verksamheten är att kunna samla olika kunskapsfält under ett och samma arbetssätt, för att på bästa sätt ta hand om skador och funktionsstörningar i rörelseapparaten. Ordet Fysiosteo är en sammansmältning av orden fysio (som i fysioterapi) och osteo (som i osteopati) och är i symbolisk mening ett uttryck för viljan att integrera olika perspektiv och tekniker med varandra.
Osteopatins holistiska synsätt och dess manuella tekniker tillämpas i samklang med grundstommen i fysioterapin – att alla kroppens system anpassar sig efter de krav som ställs på dem, liksom dess tradition av att observera kroppen i rörelse. I mer konkret mening symboliserar det en strävan efter att vidga perspektiven. I behandlingsrummet betyder det att kunna se på hela människan i kontrast till den skadade människan. Att se hela kroppen i kontrast till den skadade vävnaden. Skälet är av högst praktisk karaktär – I en tid när man utvecklar allt mer specifika metoder och allt snävare specialistinriktningar ökar hela tiden risken att inte se skogen p.g.a. alla träd..

Logotyp

Logotypen för Fysiosteo är en vidareutveckling av dessa tankar. De två orden fysio och osteo som representerar olika kunskapsfält är sammansvetsade kring bokstaven O i mitten. O:et är förutom en bokstav också en bild. Cirkeln symboliserar enhet, helhet men också hälsa och välmående. Ormen är en klassisk medicinsk symbol och anses också vara en förmedlare mellan den fysiska och andliga världen. Ormen som biter sig i svansen eller ouroboros, är också en symbol för helhet och en förening av cirkelns och ormens symbolik. Cirkeln med en prick i mitten är en symbol för förening av energier (ursprungligen efter kvinnligt och manligt i form av cirkeln och punkten som symbol för kvinnlig respektive manlig energi). Slutligen är det den gröna färgen som symboliserar hälsa, lugn, harmoni och stabilitet.